V rámci snahy o podporu úsilí OSN o posílení světového míru a nenásilí a využití jógy v této oblasti pořádá Světová mírová rada šrí svámího Mádhavánandy (SSMWPC) ve spolupráci se zapsaným spolkem Jóga v denním životě Praha a společností Višva Guru Díp Hindu Mandirem - českou hinduistickou společností v neděli 4. prosince v pražském paláci Lucerna mezinárodní konferenci pod názvem Jóga v denním životě – cesta k nenásilí a světovému míru. Konference proběhne jen několik dní poté, co UNESCO prohlásilo jógu za kulturní dědictví celého lidstva.

 Na základě výzvy Mahátma Gándhího „buďte změnou, kterou chcete vidět“ a paramhanse svámího Mádhavánandy „vše v jednom a jedno ve všem“ zvyšuje SSMWPC informovanost o významu vnitřního míru jako cesty k míru ve světě. Mírové úsilí může být úspěšné jedině tehdy, pokud je provázeno vnitřní transformací. Jóga pak poskytuje sílu, která vede k pozitivní změně.

Mezi stovkami delegátů konference bude například slovinská ministryně rozvoje, strategických projektů a soudržnosti Alenka Smerkolj, předseda poradního výboru Mezinárodní mírové nadace kníže Alfred z Lichtenštejna, poradce předsedy vlády Indie a předseda pracovní skupiny ministerstva AYUSH Dr. H. R. Nagendra či poradkyně předsedy vlády ČR a členka mezinárodní organizace Členové parlamentů pro nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení Alena Gajdůšková.

Poselství konference o tom, jak může aplikace jógových principů, jež vedou k vnitřnímu míru, toleranci, zdraví a nenásilí, pomoci světu dále zazní na odpolední veřejné přednášce v paláci Lucerna. Na téma „Jóga proti stresu a meditace pro vnitřní mír“ jí bude mít od 14 hodin J.S. višvaguru Mahéšvaránanda, zakladatel SSMWPC a autor systému Jóga v denním životě, který se s námi podělí o inspiraci, jak vést harmonický a šťastný život v dnešním hektickém světě a jak dosáhnout harmonie těla, mysli a duše.