Během intenzivního semináře se teoreticky i prakticky seznámíte s očistnými, hathajógovými praktikami, které pročisti Vaše tělo i mysl. Hlavní náplní bude provedení techniky Šank prakšálana - očista střev za pomoci slané vody a fyzických cvičení s následnou speciální dietou.

Přihlásit se

 Bližší informace