Celotáborová hra a celková filozofie našich táborů podporuje hodnoty jako je:

  • VZÁJEMNÁ TOLERANCE A RESPEKT,
  • EKOLOGICKÝ A ŠETRNÝ POSTOJ K PŘÍRODĚ,
  • ÚCTA K ŽIVOTU,
  • ZDŮRAZNĚNÍ SPOLUPRÁCE PŘED RIVALITOU A SOUTĚŽIVOSTÍ,
  • VŠESTRANNÝ ROZVOJ.

Přihlásit se

 

Bližší informace