Neziskové organizace Jóga v denním životě uspořádaly ve dnech kolem 21. 6. 2016 ve 31 městech po celé České republice akce na oslavu Mezinárodního dne jógy. Letošní programy pořádané spolky Jóga v denním životě se konaly pod záštitou J. E. Krishana Kumara, velvyslance Indie v ČR. Všechny akce byly přístupné veřejnosti a zdarma. Programů bylo téměř 70 a v době od 16. do 25. června se jich zúčastnilo přibližně 2 300 lidí.

Většina akcí zahrnovala cvičení jógy podle systému Jóga v denním životě v jógacentrech či v parcích. V řadě případů však program zahrnoval i další prvky, např. série přednášek v Brně o pohledu lékařů na zdravotní účinky jógy, program zaměřený na cvičení jógy s dětmi a pro děti na jedné pražsské základní škole, koncerty se zpěvy manter, ochutnávky zdravé stravy apod. Jóga v denním životě také zajistila část praktického programu cvičení jógy na oficiální oslavě Mez. dne jógy na půdě Velvyslanectví Indie 21. 6. ráno.