Český svaz Jóga v denním životě je nezisková organizace, která v České republice reprezentuje celosvětově uznávaný systém Jóga v denním životě. Spolupracuje s mezinárodní organizací International Sri Deep Madhavananda Ashram Fellowship, jež sídlí ve Vídni. Obdobná centra Jógy v denním životě jsou v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Maďarsku, Polsku, na Slovensku, v jednotlivých státech bývalé Jugoslávie, Španělsku, Anglii, Austrálii, na Novém Zélandu, v Kanadě, USA, Indii a dalších státech.

Český svaz Jóga v denním životě byl založen v roce 1995 a nyní sdružuje, zastřešuje a koordinuje činnost 53 samostatných poboček, menších skupin ve městech a obcích a všech učitelů jógy tohoto systému na území České republiky. Garantuje originalitu, kvalitu a komplexnost systému Jóga v denním životě. Svaz se především věnuje vzdělávací, tělovýchovné, metodické a propagační činnosti v rámci systému Jóga v denním životě. Umožňuje široké veřejnosti - bez ohledu na věk, národnost, náboženství, sociální postavení či zdravotní stav - využívání tohoto systému, který kultivuje lidské zdraví v oblasti tělesné, psychické, sociální a duchovní.

Svaz organizuje odborné konference, na kterých veřejnost seznamuje s dlouhodobými výsledky a zkušenostmi využití systému Jóga v denním životě ve zdravotnictví, rehabilitaci a školství (Jóga pro zdraví - Brno 1996, Jóga v praxi pedagoga - České Budějovice 1997).

Sídlo Svazu je ve Střílkách na Moravě v Maháprabhudíp ášramu, který je celorepublikovým centrem Jógy v denním životě. Zde probíhá většina aktivit Svazu - mezinárodní semináře, které vede osobně autor systému Jóga v denním životě Višvaguru mahámandaléšvar paramhans  šrí svámí Mahéšvaránanda, vzdělávací semináře pro cvičitele, víkendové a týdenní jógové pobyty pro veřejnost, pro rodiče a děti, schůzky organizátorů z celé republiky, valné hromady Svazu a další.

Jóga v denním životě, z.s.

V naší republice je 53 aktivních středisek, která pořádají kurzy Jógy v denním životě místně nebo ve svém okolí. Tato střediska jsou neziskové organizace označená jako Jóga v denním životě, z.s. . Pod záštitou Českého svazu Jóga v denním životě pořádají nejrůznější aktivity pro veřejnost. Jsou to například celoroční kurzy jógy, zájmové víkendové programy, dětské tábory, přednášky a podobně.