Proč cvičit Jógu v denním životě?

Fyzické zdraví
Pro zachování nebo obnovení zdraví existují tělesná cvičení (ásany), dechová cvičení (pránájáma) a relaxační techniky.
Duševní zdraví
Základem duševní pohody je čistota myšlení, vnitřní svoboda, spokojenost a zdravé sebevědomí.
Sociální zdraví
Sociálním zdravím chápeme schopnost být šťastný a umět šťastnými učinit i druhé.
Duchovní zdraví
Hlavní zásada duchovního života a současně nejvyšší příkaz lidství zní: Neubližování je nejvyšší zákon.
Seberealizace
Duchovním cílem jógy je uskutečnění Boha – spojení individuální duše s Bohem.

Články a reportáže

24. červen 2017

Banner MDJ

21. 6. proběhly v Praze hlavní oslavy 3. mezinárodního dne jógy. Tématem letošního ročníku byly jóga, sánskrt a ájurvéda.

V 9 hodin se sešli příznivci jógy na oficiální oslavě pořádané Velvyslanectvím Indie v ČR. Zahájil ji velvyslanec pan Krishan Kumar a o své zkušenosti se cvičením jógy se pak s přítomnými podělil také ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Účastníci si poté prakticky vyzkoušeli cvičení podle systému Jóga v denním životě vedené Janou Huberovou. O indickém jazyku sánskrtu mluvil PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D. z Ústavu jižní a centrální Asie FF UK a nakonec zazněly ukázky indické duchovní hudby v podání skupiny Mantra ánanda band.

pokračování >