skryte sily v cloveku mahesvarananda
Autor nás v této knize seznamuje s charakteristikou osmi hlavních lidských energetických center(čaker) a nabízí nám hluboký vhled do pochopení jejich funkce a významu pro náš život. Vede nás krok za krokem na cestě dovnitř nás samých a popisuje nám jak nalézt a využít skryté síly dřímající v energetických centrech k duchovnímu rozvoji a ke sjednocení s naším skutečným Já. Kniha popisuje také jinak málo zmiňovanou Bindu čakru, jedno z nejpozoruhodnějších a nejdůležitějších energetických center v lidské bytosti.

K dispozici v recepci JC Blanická 17, Praha 2 za 599 KČ