Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) zařadila 1. prosince jógu na svůj seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva. Stalo se tak na zasedání v etiopské Addis Abebě na návrh Indie, jenž byl jednomyslně přijat. V odůvodnění UNESCO se píše, že jóga sjednocuje mysl s tělem a duší, aby zvýšila duševní, duchovní a tělesné zdraví. Jóga zahrnuje sérii pozic, meditaci, řízené dýchání, zpěv slov a další techniky, jejichž cílem je pomoci lidem získat seberealizaci, snížit utrpení, jež mohou vnímat, a umožnit stav osvobození. Jógu cvičí mladí i staří bez rozdílu pohlaví, společenského postavení či náboženského vyznání a oblíbili si ji lidé i v dalších částech světa, dodává UNESCO ve svém zdůvodnění.

Bližší informace včetně zajímavého videa o józe najdete na stránce UNESCO.