Jen několik dní poté, co UNESCO zařadilo jógu na Seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva, se v Praze konala mezinárodní konference na téma „Jóga v denním životě – cesta k nenásilí a světovému míru“. Akci, která se konala pod záštitou ministra kultury pana Daniela Hermana, organizovala Světová mírová rada šrí svámího Mádhavánandy (SSMWPC), nezisková organizace s poradním statutem při Ekonomickém a sociálním výboru OSN (ECOSOC), na základě iniciativy jejího zakladatele, J. S. višvagurua paramhanse svámího Mahéšvaránandy. Spolupořadateli byl spolek Jóga v denním životě Praha a Višva Guru Díp Hindu Mandir – české hinduistické společenství.  

konference Lucerna

Stovky delegátů si vyslechly inspirativní příspěvky řady předních politických a duchovních osobností, akademiků a lékařů či umělců. Všichni se shodli na významu podpory míru a nenásilí jako způsobu, jak zlepšit stav dnešního světa a přispět k osobnímu a duchovnímu rozvoji lidí. Slovinská ministryně rozvoje, strategických projektů a soudržnosti Alenka Smerkolj, kníže Alfréd z Lichtenštejna, předseda poradního výboru Mezinárodní mírové nadace a další řečníci zdůraznili, jakou roli při dosahování těchto cílů může hrát jóga a obzvlášť systém Jóga v denním životě coby vědecky sestavený systém jógové praxe. Poradkyně předsedy vlády ČR a členka organizace Členové parlamentů pro nešíření jaderných zbraní a odzbrojení Alena Gajdůšková předala konferenci také pozdravy od premiéra Bohuslava Sobotky s přáním úspěchu konferenci a úsilí o mír ve světě. O své osobní zkušenosti s blahodárnými účinky cvičení jógy se podělila herečka Klára Issová.

Příspěvky do sborníku konference a oficiální dopisy s vyjádřením podpory jejích cílů zaslali představitelé vlád a samospráv, vědci, neziskové organizace a akademici z Austrálie, ČR, Chorvatska, Indie, Japonska, Kanady, Maďarska, Německa, Rakouska, Slovenska, Slovinska a USA.

Cílem aktivit SSMWPC je sloužit lidem podporou světového míru, tolerance, porozumění, respektu a svobody mezi náboženstvími, kulturami a národy, kulturní výměny, dialogu mezi náboženskými vyznáními a národnostmi, etické výchovy a zdravého životního stylu, humanitární pomoci a ochrany životního prostředí a všech bytostí. Sdružení se snaží zdůrazňovat význam vnitřního klidu lidí jako cesty ke světovému míru. Úsilí o mír může být úspěšné pouze tehdy, když je spojené s vnitřní transformací, a jóga k této pozitivní změně poskytuje nástroje.

Bližší informace o SSMWPC a jejích aktivitách najdete na www.worldpeacecouncil.net.

Záštita ministra kultury pana Daniela Hermana.

višvaguru Mahéšvaránanda konference Praha Lucerna Jóga, nenásilí a světový mír tématem konference Světové mírové rady šrí svámího Mádhavánandy v Praze

Jóga, nenásilí a světový mír tématem konference Světové mírové rady šrí svámího Mádhavánandy v Praze Lucerna