Z přednášek višvagurudžího paramhanse svámího Mahéšvaránandy, ášram Střílky, Česká republika, 31. 12. 2016 a 1. 1. 2017

Měli bychom si dát předsevzetí, že budeme podporovat všechny náboženské a politické představitele z celého světa a modlit se za ně, za jejich pevné zdraví, duševní i duchovní pohodu, za ochranu a úspěch v jejich úsilí a prospěšné činnosti pro mír, harmonii a porozumění v našem světě.

 

KAŽDÝ DEN ZAČÍNÁ NOVÝ ROK

Maháprabhudží ve svém Zlatém učení říká: „Minulost je minulost. Přítomnost je zde. Budoucnost tu není. Vaše budoucnost bude taková, jaká je vaše přítomnost. Proto věnujte pozornost přítomnosti. Udělejte něco dobrého pro budoucnost, ale protože budoucnost neznáte, dělejte pro ni něco již teď, v přítomnosti. Každý den je den „nového roku“. Každé ráno začíná nový rok a je čas přemýšlet: Jsem člověk. Co to pro mne znamená být člověkem? Jaké vlastnosti ze mne dělají člověka?

JEN POMALU

Nespěchejte. Třikrát si rozmyslete, než něco učiníte. A položte si otázku, zda jednáte s pokorou a vlídností, nebo ze sobectví, pýchy či ctižádostivosti. Neublížíte svým jednáním druhým? Přemýšlejte, buďte pozorní! Vždy se ptejte sami sebe, jak můžete pomoci ostatním. To je poselství pro nový rok!

CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dejte si sankalpu (předsevzetí), že budete vytvářet méně znečištění a odpadu. Malý příklad: používáme spoustu plastů a papírů k balení dárků na Vánoce či k narozeninám. Balicí papír je drahý, k jeho výrobě je zapotřebí spousta dřeva a obsahuje plno chemikálií a plastů; a ani ho pořádně nevyužijeme - hned ho roztrháme a vyhodíme. Kdybychom vyloučili pouze toto, už jen tím bychom lépe chránili životní prostředí. Děláme to pro stromy, lesy, vodu. Být člověkem znamená být ochráncem, nikoli ničitelem!

MODLETE SE

Každý den, když se modlíme,  bychom měli část svých modliteb  věnovat trpícím lidem a zvířatům. Modlíme se, aby jim Bůh pomohl. Modlitba má veliký účinek. V lidském vědomí je nesmírná síla a - vedená energií našeho srdce -tato pozitivní energie určitě dospěje k chudým a trpícím.

MYSLETE POZITIVNĚ

Pouze pozitivní myšlení povede k pozitivním věcem a výsledkům. Mějte to vždy na paměti! Harmonie, mír, porozumění, odpuštění, laskavost, milost, soucit - právě to potřebujeme. Pozitivní myšlení, pozitivní vyjadřování, slova i představy mají blahodárný vliv na naše tělo, mysl i vědomí. Negativní chování ubližuje nám samým i druhým. A pozitivní myšlení je přínosné pro nás i pro ostatní. Je na vás, co si vyberete. Myslete pozitivně!

ODPOUŠTĚJTE

Pozitivní myšlení znamená také odpuštění. Ježíš pravil: „Odpouštějte i svým nepřátelům.“ Někdy není snadné odpustit. Možná odpustíte, ale nezapomenete. Až přijde den, kdy dokážete odpustit a zapomenout, ocitnete se na seznamu svatých!

NEBUĎTE ŽÁRLIVÍ, ZLOSTNÍ, CHAMTIVÍ…

Nežárlete jeden na druhého. V hindštině nazýváme žárlivost džalan, což znamená hořet v ohni. Chamtivost, žárlivost, hněv, krutost atd. spalují naše dobré vlastnosti a prospěšnou energii. Těmto vlastnostem jednoduše řekněte, aby "spaly" a probuďte ty pozitivní. Vždy veďme své vnitřní já s dobrým myšlením. 

PROBUĎTE SE

Holygurudží v jednom svém bhadžanu radí: „Vzbuďte se! Ó, bratři, vzbuďte se! Nespěte spánkem nevědomosti“. Nežijte nevědomě, jinak zemřete jako pavouk lapený do své vlastní sítě. Světskými touhami a chtivostí si splétáme lepkavou síť připoutanosti. Osvoboďte se od připoutanosti k hmotným věcem a vydejte se duchovní cestou.

ČIŇTE DOBRO

Dejte si sankalpu, že budete na tomto světě dělat dobré věci. Vzdejte se konzumace masa, drog a alkoholu, aby se náš život stal zdravým, šťastným a harmonickým a dokázali jsme dosáhnout našeho cíle – stát se zajedno s naším ātma, naším skutečným Já.

POŽEHNÁNÍ

Jménem ÓM šrí Alakhpurídží siddha píth parampary Vám žehnám a přeji Vám velmi šťastný, zdravý, harmonický, míruplný a úspěšný rok.

ÓM ŠÁNTI, ŠÁNTI, ŠÁNTI

Váš

Višvagurudží Mahéšvaránanda