Banner MDJ

21. 6. proběhly v Praze hlavní oslavy 3. mezinárodního dne jógy. Tématem letošního ročníku byly jóga, sánskrt a ájurvéda.

V 9 hodin se sešli příznivci jógy na oficiální oslavě pořádané Velvyslanectvím Indie v ČR. Zahájil ji velvyslanec pan Krishan Kumar a o své zkušenosti se cvičením jógy se pak s přítomnými podělil také ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Účastníci si poté prakticky vyzkoušeli cvičení podle systému Jóga v denním životě vedené Janou Huberovou. O indickém jazyku sánskrtu mluvil PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D. z Ústavu jižní a centrální Asie FF UK a nakonec zazněly ukázky indické duchovní hudby v podání skupiny Mantra ánanda band.

Od 15 hodin proběhlo cvičení jógy pro širokou veřejnost na Karlově náměstí v Praze. Pod záštitou starostky Praha 2 Mgr. Jany Černochové a velvyslanectví Indie v ČR zde akci uspořádala nezisková organizace Jóga v denním životě Praha včetně závěrečného večerního koncertu souboru Mantra ánanda band. Celý program zahájila místostarostka paní A. Udženija, vojenský atašé Velvyslanectví Indie pan Misra a za pořadatele předseda spolku Jóga v denním životě Praha Roman Fuksa.

Na několika základních školách se k oslavě Mezinárodního dne jógy připojily také děti. Například na ZŠ Rakovského v pražských Modřanech předvedli zdejší pegagogové cvičení s dětmi ze svých tříd podle systému Jóga v denním životě. Celá akce proběhla pod záštitou ředitele školy a zahájila ji zástupkyně ředitele spolu se zástupci indické ambasády a spolku Jóga v denním životě Praha. Odpoledne si zde cvičení pro děti mohli vyzkoušet rodiče i děti z řad veřejnosti.

Další akce na oslavu Mezinárodního dne jógy, které probíhají po celý červen, najdete na stránkách  www.mezinarodnidenjogy.cz a na našem Facebooku, kde najdete také další fotografie.