Požehnaná Já, drazí bratři a sestry,

na 5. prosince (podle západního kalendáře) a na 3. ledna (podle lunárního kalendáře) připadá výročí mahásamádhi našeho milovaného a uctívaného bhagaván šrí Díp Náráján Maháprabhudžího.

Šrí Maháprabhudží byl inkarnací lásky, laskavosti a soucitu, byl světlem moudrosti a míru a ochráncem sanátanadharmy pro blaho všech živých tvorů. Božské světlo šrí Maháprabhudžího žije v každém z nás.

Šrí Maháprabhudží svými slovy a svým učením předával dokonalou jednotu a nedualitu, která se šířila zvláště mezi jeho oddanými. Přečtěte si bhadžan, v němž šrí Maháprabhudží uvádí: „Jak toužím po svých bhaktech na satsangu. Když na ně pomyslím, mé oči se zalijí slzami.“

Přestože kvůli koronavirovému zastavení a omezení není v mnoha zemích možné scházet se na satsanzích v ášramech a centrech Jógy v denním životě, můžeme být na satsangu ve svých myslích a srdcích. Zapalte svíčku doma na oltáři, vzpomeňte na šrí Maháprabhudžího a praktikujte malu za blaho a zdraví všech našich gurusester a gurubratrů a celého světa.

Modlím se za vás všechny a posílám vám požehnání ve jménu šrí Maháprabhudžího a Šrí Alakhpurídží Siddha Peeth parampará.

Nechť si všichni ve svých srdcích neseme božské světlo šrí Maháprabhudžího a jeho požehnání. Kéž nás šrí Maháprabhudží vede k jednotě, míru a osvícení.

 

S požehnání ve jménu šrí Maháprabhudžího

Višvagurudží

 

pdfEnglish version