O víkendu 18. - 20. března se Jóga v denním životě prezentovala na Festival Evolution v Praze. Hlavním bodem programu byla přednáška svámího Gadžánanda na téma Jóga pro zvládání stresu, která byla zařazena mezi nejzajímavější programy v hlavním sále festivalu a přišlo si ji poslechnout přes 300 zájemců o jógu.

Cvičení jógy pak v samostatném workshopu předvedly děti a indické duchovní písně a mantry na pódiu během krátkých koncertů prezentoval Mantra ánanda band (Mantry a kírtany: Petr Bhadžanpuri Růžička a Jitka Pavitra Blahůšková Fajfrová).

Na sobotní program pak navázal v neděli v Jógacentru Vostrovská celodenní seminář vedený svámím Gadžánandem. S plným sálem zájemců o hlubší vhled do toho, jak nám jóga může pomáhat zvládat stresové situace, se zde podělil o své zkušenosti s teorií i praxí jógy.