Mezinárodní den jógy 19.6.2021

Přijďte si zacvičit jógu u příležitosti mezinárodního dne jógy.

Tradiční akce cvičení, konzultací, teorie jógy a další.
Od 10:30 do 15:00 v parku na Pražském sídlišti.
Zdarma 🙂
 

 

Od 8.6.2021 se mění podmínky:

S účinností dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se

nařizuje provozovateli dodržovat následující pravidla:

Podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb., Jde o provoz a využití sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. Tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posilování a fitness centrum,

a) zakazuje vstup do uvedených prostorů, které prokazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s dětmi do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodě I / 16; provozovateli se nařizuje u osob při vstupu do prostorového splnění podmínek kontrolovat a osobně se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I / 16 prokázat; v případě, že osoba splňuje podmínky podle bodu I / 16 neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedeného prostoru nevpustit,

b) nařizuje osoby v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry,

c) nařizuje provozovateli zpracovávat ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s černým nasávaným venkovním vzduchem bez recirkulace vzduchu,

a stanoví následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovských prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti chorobám covid-19 a doložila národní certifikát o prokázaném očkování, které je písemně potvrzeno vydáno alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahují údaje o očkovaných osobách, podaný typ vakcíny, datové podání vakcíny, identifikační subjekt, který vydal vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 

Od 31.5.2021 proběhnou kurzy za splnění podmínek:

 

                                                    MIMO Ř Á DN É OPAT Ř EN Í

S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se stanoví podmínky pro provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninkové zařízení) a tanečních studií, posilování a fitness centra

že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní účinnost, která je přístupná veřejnosti s týmem,

že všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáže, že

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti chorobám covid-19 a doložila národní certifikát o prokázaném očkování, které je písemně potvrzeno vydáno alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahují údaje o očkovaných osobách, podaný typ vakcíny, datové podání vakcíny, identifikační subjekt, který vydal vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC dalších 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC dalších 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového systému podle SPC dalších 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodávající laboratoř potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolovaná podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV- 2 neuplynulo více než 180 dní, a dále:

i) v případě skupinových lekcí mezi sebou osoby dodržují rozestupy alespoň 2 metry,

ii) provozovatel zajišťuje ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s černým nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu.