Základní cena

  • 1500 Kč za pololetí běžného školního roku