Cena: 180 Kč/1,5hod plné vstupné nebo 150,-Kč/1,5 hod studenti a studentky do 26 let věku; senioři a seniorky 60+; rodiče na rodičovské do 3 let věku dítěte; nezaměstnaní; ZTP a ZTP-P.