Základní cena:
5 měsíců  ( školní pololetí)  1600 Kč
Zlevněná cena (pro studenty, důchodce, rodiče na rodičovské dovolené):
5 měsíců ( školní pololetí) 1400 Kč
Platba je nutná převodem na účet číslo 2900798897/2010
Pro přihlášení a informace kontaktujte  přímo  cvičitele daného kurzu. Přihlášení je platné vyplněním přihlášky a zaplacením kurzovného.
V poznámce platebního příkazu uveďte jméno přihlášeného, den a hodinu kurzu, jméno cvičitele.
Jednotlivé vstupné  (120 Kč) platí pro ty, kteří si přijdou poprvé cvičení vyzkoušet.  V případě nastoupení do kurzu v průběhu roku se platí jen poměrná část platby.