Požehnaná Já, drazí bratři a sestry,

všechny kulturní, tradiční a duchovní svátky vedou k jednotě, přispívají k vzájemnému porozumění a odpuštění. Jednota nastává, když je přítomno porozumění, vcítění, láska a oddanost všem živým bytostem. Je toho mnoho, co můžeme darovat při takových příležitostech, přesto nejlepším dárkem je odpuštění, porozumění, dobré myšlenky a láskyplná slova.

Nejvyšším Světlem je Světlo života, oslava boží přítomnosti ve všech živých tvorech. Toto boží Světlo v každém stvoření bychom měli poznávat, milovat a ochraňovat.

Lidská existence je jako strom světel ozdobený překrásnými zářivými ozdobami, u něhož každý najde to, co potřebuje. V každé době existují božské inkarnace a světci, kteří nám připomínají tuto pravdu, abychom na ni nezapomněli.

Přeji vám požehnané Vánoce a modlím se za vás všechny, aby se vám dostalo boží ochrany, zdraví, míru, štěstí a úspěchu v novém roce.

Kéž nás Bůh ochraňuje před neštěstím, negativními myšlenkami a energiemi.

Kéž je boží Světlo a požehnání neustále s námi a provází nás při každém nádechu.

S láskou a požehnáním našich satguruů z linie Šrí Alakhpurídží Siddha Pítha Parampará

Váš

Višvagurudží

 

pdfEnglish version