Současná podoba zámeckého parku byla založena na konci 19. století, kdy původní barokní dispozice parku byla přebudována na romantický krajinářský park s jezírky. Celý park je druhově velmi pestrý; obsahuje na 30 taxonů jehličnatých a 90 listnatých dřevin včetně kultivarů. S parkem sousedí ovocný sad a zahradnictví se skleníky a zahradními domky.

 

V roce 2000/2001 proběhla dle projektu z dotací státního fondu životního prostředí regenerace zámeckého parku a rybníků. Cílem projektu bylo zlepšení zdravotního stavu zeleně, zvýšení bezpečnosti pohybu pod stromy, zvětšení užitné a estetické hodnoty parku a regenerace rybníků. Rybníky jsme odbahnili a opravili hráze. Zbudovali jsme třetí rybník jako usazovací předstupeň, upravili břehové porosty a vysázeli rododendrony. V parku jsme vykáceli padesát nemocných stromů a mnoho náletových dřevin a vysadili 740 nových keřů, 104 jehličnatých a 114 listnatých stromů (z toho mnoho vzácných dřevin např. liliovník tulipánokvětý, sekvoj obrovská, pauwlonia tomentósa, apod.). Koruny některých významných stromů, které byly ohroženy rozlomením, jsme staticky zajistili.

Zámecký park je nádherným místem k odpočinku a načerpání nových sil.