Ve slově ášram Á znamená „pojďte, buďte vítáni“ a ŠRAM znamená „pracovat“. Ášram znamená „přijďte, jste vítáni, pojďte pracovat na svých myšlenkách, psychice, cvičte, pracujte pro ostatní, umyjte okna, podlahu, pracujte pro všechny“. V ášramu je každý hostitel, nejste zde hosty. Ášram patří všem. Dokud to tak necítíte, nemůžete dělat sévu (nesobeckou službu).

Společná práce v týmu se může stát nesmírně obohacující zkušeností. Každá chvíle tohoto pomíjivého života je vzácná, a pokud můžeme strávit život společnou prací ve jménu Božím, jaké velkolepé činy můžeme vykonat! Tibeťané mají jedno krásné rčení, které vystihuje podstatu karmajógy: „Den naplněný prací přináší večerní odpočinek, život naplněný prací přináší klidnou smrt.“

Každý dovede konat nezištnou službu, záleží jen na osobním přístupu. Jakmile okusíte plody nezištné služby, uvědomíte si, jak jste svobodní. Nesobecká práce výrazně pročišťuje mysl a pomáhá překonat negativní myšlenkové stereotypy a obtížně zvladatelné emoce.

Správný duch práce je ukotven v nepřipoutanosti a lásce. Snažíte se, jak nejlépe umíte, berete na sebe plnou odpovědnost za svěřený úkol, a tím, jak úkol plníte, jdete příkladem ostatním. Je radost úplně se ponořit do práce. Někdy však může vyvstat otázka, proč vlastně pracovat? Zvláště tehdy, kdy plody práce nejsou jasně vidět. Svámí Šivánanda však říká: „Pracujte kvůli práci samotné.“ Je potřeba mít úctu k práci. V tomto světě není možné se vyhýbat činům. Musíme konat činy a právě prostřednictvím našich činů se vytváří naše vztahy s jinými lidmi, a tím se učíme něco o sobě. Když umřeme, naše tělo je pohřbeno, ale naše práce po nás zůstává.

Višvaguru mahámandaléšvar paramhans šrí svámí Mahéšvaránanda