Čakry jsou energetická centra, kterými proudí do těla vesmírná energie. Pomocí „Jógy v denním životě“ můžeme tato centra, která jsou v každém člověku, probudit.

Osm hlavních čaker, z nichž každá je spojena s určitými rysy našeho bytí [1]:

Existuje ještě mnoho dalších čaker, které jsou rozmístěny po celém těle. Jejich energie a vibrace se liší podle jejich polohy a vlastností.

Čakry působí na mnoha úrovních existence.

První úroveň je fyzická. Na místech, kde se v těle nacházejí čakry, jsou uloženy žlázy, orgány a nervy, které je možné aktivovat dechovým cvičením, meditací, ásanami a mantrami. Tím si tělo uchovává zdraví.

Druhou úrovní je astrální úroveň. Vibracemi a energetickým prouděním v čakrách je ovlivňováno vědomí i tělesné zdraví. Špatná strava, nevhodná společnost nebo negativní myšlenky zeslabují nebo blokují energii čaker, a tím pak vznikají ve vědomí a v těle různé poruchy a nemoci.

V přirozeném stavu se energie v čakrách pohybuje ve směru hodinových ručiček. S trochou cviku lze cítit vyzařování čaker pomocí dlaní a vnímat směr jejich otáčení. Držíme-li ruku asi jeden centimetr nad místem těla, kde se čakra nalézá, a provádíme-li po dobu několika minut pomalé krouživé pohyby ve směru hodinových ručiček, můžeme usměrnit otáčení čakry správným směrem.

Třetí úrovní čaker je spirituální úroveň, z níž přijímáme intuici, moudrost a poznání.

Energie, která probouzí všechny čakry, se nazývá kundalíni. Kundala znamená had, proto se tato energie označuje také jako hadí síla. Stoupání kundalíni je především proces odehrávající se ve vědomí. Rozšiřuje a projasňuje se vědomí a zmnožuje se životní energie. Probuzení kundalíni znamená osvobození od nevědomosti, iluzí i psychické lability a rozvoj moudrosti, sebekázně a sebekontroly.

V oblasti od prstů u nohou až po začátek páteře leží zvířecí čakry. Pokud v sobě nechceme znovu probudit zvířecí přirozenost, kterou jsme již jako lidé překonali, neměli bychom se na tyto čakry koncentrovat.

Podél páteře leží pět lidských čaker a v oblasti hlavy tři božské čakry. Jejich vyzařování a energie nás vedou na naší duchovní cestě.

Na duchovní cestě jsme konfrontováni se všemi svými vlastnostmi a povahovými rysy až do té doby, než je zcela prosvětlíme a pročistíme. K sebepoznání dospíváme v ádžňá čakře. V bindu čakře prožíváme nesmrtelnost átmá (Já) a v sahasrára čakře dochází k rozšíření nejvyššího vědomí a sjednocení individuálního a božského Já.

My lidé jsme v životě dostali jedinečnou příležitost k tomu, abychom se pozvedli k nejvyššímu vědomí a dospěli k poznání Boha. Tímto směrem nás vede „Jóga v denním životě“ i „meditace sebedotazováním“.

Symboly a vlastnosti osmi hlavních čaker

Každé čakře je přiřazen lotosový květ, symbol, mantra, barva, prvek, zvíře a božstvo. Tyto symbolické obrazy znázorňují jejich vlastnosti a účinky a pomáhají nám probádat a intuitivně vycítit jednotlivé aspekty čaker. Pomocí mantry, která k dané čakře náleží, můžeme probudit a posílit její energii.