anáhata náda = nekonečný zvuk, zvuk ÓM

Anáhata čakra se nachází uprostřed hrudníku v blízkosti srdce. Její mantrou je JAM.

Barva anáhata čakry je světle modrá, barva nebe. Prvkem je vzduch, který symbolizuje dálavy a rozpínání. To znamená, že v této čakře se může naše vědomí rozšiřovat do nekonečna.

Anáhata je sídlem božského Já (átmá). Jejích dvanáct okvětních plátků lotosu značí božské vlastnosti srdce: blaženost, mír, harmonii, lásku, pochopení, soucit, bystrost, čistotu, jednotu, milosrdenství, dobrotu a odpuštění.

Srdeční centrum je však i sídlem emocí a pocitů. Jako symbolické vyobrazení tu nalézáme dva protilehlé trojúhelníky v podobě hvězdy, z nichž je jeden orientován špičkou dolů a druhý vrcholem nahoru. Vzpíná-li se energie anáhata čakry vzhůru k duchovnímu vědomí, projevují se naše city jako bhakti, ryzí božská láska, a oddanost. Klesá-li však vědomí dolů do oblasti světské náruživosti, naše city jsou zmatené a nevyrovnané, a tak jsme přemoženi žádostivostí, žárlivostí, smutkem a pochybováním.

Anáhata čakra je sídlem poezie. Kdo se soustředí na tuto čakru, může rozvíjet svůj talent jako spisovatel nebo básník. Další silou vycházející z anáhata čakry je sankalpa šakti (síla, která plní přání). Chcete-li, aby se vám splnilo přání, soustřeďte se na něj v oblasti srdce. Čím je anáhata čakra čistší, tím rychleji se vaše přání vyplní.

Zvířecím symbolem je antilopa, která nás nabádá k pozornosti a bdělosti. Božstvem této čakry je Šiva a Párvatí, značící vědomí a přírodu, které se mají v tomto centru propojit a působit společně.

Detailní popis anáhata čakry najdete zde.