múl = kořen

ádhar = základ

Múládhára čakra leží na spodním konci kostrče a je to první lidská čakra. Její mantrou je LAM.

Múládhára čakra tvoří hranici mezi zvířecím a lidským vědomím. Je spojena s nevědomím, kde jsou uloženy skutky a zkušenosti z minulých životů. Tvoří proto základ pro rozvoj osobnosti a pro průběh osudu podle karmického zákona. Pozitivními vlastnostmi múládhára čakry je vitalita, životní síla a rozvoj vědomí. Její negativní aspekt představuje lenost, pudovost a egocentričnost.

Božstvem této čakry je Bůh Šiva ve své podobě „Pána všech zvířat“ (Pašupati Mahádév). Tím je naznačeno překonávání nižších vlastností.

V zobrazení múládhára čakry nalézáme lotos se čtyřmi okvětními plátky. Ty značí čtyři vnitřní funkce – mysl (manas), intelekt (buddhi), vědomí (čitta) a ego (ahamkára), které mají v této čakře své kořeny.

Život znamená vědomí a vědomí stále usiluje o vývoj. Symboly múládhára čakry jsou charakteristické svou energií a pohybem kupředu.

Barvou múládhára čakry je červená, barva šakti. Šakti znamená probuzení, pohyb, vývoj, energie. Červená barva symbolizuje probuzení spícího vědomí do stavu aktivního bdělého vědomí.

Dalším symbolem této čakry je trojúhelník obrácený na špičku. Má dva významy. Na jedné straně naznačuje, že vesmírná energie je vtahována do čakry a vedena dolů jako do trychtýře, a na druhé straně v něm můžeme spatřovat rozpínání směrem vzhůru. Vrchol trojúhelníku směřující dolů je výchozím bodem, semenem; jeho strany vzpínající se vzhůru značí rozšiřování vědomí směrem k lidské úrovni vědomí.

Zvířetem přiřazeným k múládhára čakře je slon se sedmi choboty. Je symbolem moudrosti; sedm chobotů značí sedm pokladů země (sapta dhátu). Prvkem múládhára čakry je země, naše základna a „matka“, která nám skýtá energii a potravu.

Detailní popis múládhára čakry najdete zde.