sahasra = tisíc, nekonečný

Sahasrára čakra leží na vrcholu hlavy. Nazývá se také „lotos s tisíci okvětními plátky“, „brahmarandra“ (brána k Bohu) nebo „centrum milionů paprsků“, neboť vyzařuje světlo jako slunce. Žádné jiné světlo nedosahuje takové záře jako slunce. A podobně blednou i všechny energie a záření ostatních čaker před světlem sahasráry.

V sahasrára čakře se vyskytuje jedna významná síla – medhá šakti. Je to hormon, který ovlivňuje takové funkce mozku jako je paměť, koncentrace, vnímavost. Jógovými cviky je možné medhá šakti aktivovat a posilovat.

Sahasrára čakra nemá žádnou zvláštní barvu ani vlastnost. Je to čisté světlo, v němž jsou obsaženy všechny barvy. Stékají se zde energie všech nádí, jako když se tisíce řek vlévá do oceánu. Je sídlem Šivy, nejvyššího já. Probuzení sahasrára čakry znamená zjevení boží záře a dosažení nejvyššího vědomí – mizí nevědomost, stejně jako bledne noc při východu slunce.

Tato čakra je cílem jógy – dosažení seberealizace a realizace Boha. Kdo to dokáže, je osvobozen ode všech karem a získává mókšu, vymanění z koloběhu zrození a smrti. Při meditacích tu jogín dospívá k samádhi, nejvyššímu vědomí. V nejvyšším stupni samádhi, nirvikalpa samádhi, dosáhne mysl úplného klidu a nalézá své naplnění ve sjednocení poznání, poznávajícího i předmětu poznání.

V sahasrára čakře rozkvétá lotos s tisíci okvětními plátky, který symbolizuje úplné rozšíření vědomí. Božstvem je Šiva v podobě čistého, nejvyššího vědomí. Prvkem je ádi tattva, nejvyšší duchovní tattva, a mantrou – stejně jako u ádžňá čakry – prapůvodní zvuk ÓM.

Detailní popis sahasrára čakry najdete zde.