sva = svůj, vlastní

adhišthána = místo

Svádhišthána čakra se nachází na spodním konci křížové kosti. Její mantrou je VAM.

Svádhišthána čakra značí druhý stupeň našeho vývoje. Evoluce vědomí do stavu čistého lidského vědomí má svůj počátek právě v této čakře. Je to sídlo podvědomí, které obsahuje všechny zkušenosti a zážitky z našeho současného života už od počátku naší existence v matčině lůně.

Múládhára čakra je skladiště našich karem, ale k jejich aktivizování dochází až ve svádhišthána čakře. Záleží tedy jen na nás, zda využijeme svých vloh k dobrému či špatnému.

Probuzení svádhišthána čakry s sebou přináší bystrost a rozvoj osobnosti. Nejdříve však musíme své vědomí očistit od negativních kvalit.

Lotos svádhišthána čakry má šest okvětních plátků, které symbolizují špatné vlastnosti: hněv, nenávist, žárlivost, krutost, žádostivost a pýchu. Ty musíme překonat. Dalšími negativními vlastnostmi této čakry, jež nám brání v rozvoji, jsou lenost, strach, pochyby, pomstychtivost, závist a chtivost.

Zvířecím symbolem svádhišthána čakry je krokodýl. Značí lenost, bezcitnost a nebezpečí, které v této čakře dřímá. I prvek vody je symbolem skrytého nebezpečí. Voda je povolná a poddajná, ale plná nezměrné síly, pokud se vymkne kontrole. Stejné je to i s energií svádhišthána čakry. Stoupají-li negativní emoce z podvědomí do vědomí, mohou nás zcela vyvést z rovnováhy.

Božstvem této čakry je Brahmá, Stvořitel, a jeho dcera Sarasvatí, Bohyně moudrosti a umění. Barvou svádhišthána čakry je oranžová, barva ranního svítání, která symbolizuje vzestup vědomí. Oranžová je barvou činorodosti a očištění. Poukazuje na pozitivní kvality, které se v této čakře rozvíjejí, pokud ji máme pod kontrolou: radost, důvěra a naděje, sebevědomí a síla činu.

Detailní popis svádhišthána čakry najdete zde.