"Je zapotřebí hodně času, než ze semínka vyroste strom. Uskutečnit Boha znamená naplnit celou svou bytost – každou buňku těla, každý nádech a výdech, všechny kouty vědomí i nepatrnou jiskřičku myšlenky boží přítomností."

První díl systému „Jóga v denním životě“ se nazývá SARVA HITA ÁSANY (pozice prospěšné všemu a všem), neboť tato cvičení jsou svou všestranností vhodná pro všechny lidi i pro všechny části těla. Sarva hita ásany přinášejí pocit celkové tělesné pohody, protože uvádějí do rovnováhy tělo, mysl i duši. Tyto cviky může pro jejich jednoduchost provádět každý, bez ohledu na věk a tělesnou kondici.

Ať už chcete pomocí jógy dosáhnout jakýkoliv cíl (zachovat si zdraví, získat vnitřní klid a vyváženost, zvýšit schopnost soustředění, naučit se meditovat, dosáhnout duchovní realizaci), měli byste začít s tělesnými a dechovými cviky. Ty jsou základem pro další studium jógy.

Abyste získali pevný základ pro obtížnější cvičení, začněte se sarva hita ásanami a pak systematicky pokračujte dál. Tím se naučíte hned od začátku správně cvičit i dýchat. Tělo bude pohyblivější, svaly se posílí, a tím se zpevní i klouby. Cvičení mají význam také pro ty, kteří chtějí meditovat, neboť zklidňují a harmonizují mysl i nervy, prohlubují dech a připravují tělo na delší setrvání v meditační pozici.

Cvičební program sarva hita ásan trvá tři měsíce. Je rozčleněn do šesti částí a každá část se cvičí dva týdny. V programu jsou zahrnuty tělesné, dechové i uvolňovací cviky. Na ně navazuje 1. stupeň meditace sebedotazováním.

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुःखभाग् भवेत् ॥

 

SARVÉ BHAVANTU SUKINAH

SARVÉ SANTU NIRÁMAJÁH

SARVÉ BHADRÁNI PAŠJANTU

MÁ KAŠČID DUHKHABHÁG BHAVÉT

 

Kéž jsou všichni šťastní.

Kéž jsou všichni osvobozeni od utrpení.

Kéž jsou všichni obdařeni štěstím.

Kéž není nikdo nešťasten.