Základní pozice:
stoj

Koncentrace:
na paže a hrudník

Dýchání:
v souladu s pohybem

Počet opakování:
5x

Provedení:
Postavte se do mírného stoje rozkročného. >S nádechem přejděte přes upažení do vzpažení a zkřižte paže nad hlavou. Dlaně směřují do stran. >S výdechem vraťte paže zpět do připažení. >Střídavě křížíme levou paži přes pravou a naopak. >Po provedení cviku se vraťte do výchozí polohy.

Účinky:
Cvičení uvolňuje a harmonizuje tělo, dech i mysl. Uvolňuje a posiluje zádové svalstvo a zvyšuje pohyblivost ramenních kloubů, prohlubuje dýchání do postranních částí hrudního koše.