Základní pozice:
stoj

Koncentrace:
na pohyby paží

Dýchání:
v souladu s pohybem

Počet opakování:
5x vpřed a 5x do upažení

Provedení:
Postavte se do mírného stoje rozkročného. Předpažte, dlaně směřují vzhůru. >S nádechem skrčte paže v loktech a špičky prstů položte na ramena. Nadloktí je vodorovně s podložkou, lokty směřují dopředu. >S výdechem předpažte. >S nádechem položte špičky prstů na ramena. >Tento cvik proveďte 5x. > Dýchejte normálně a přejděte zvolna do skrčení upažmo. >S výdechem upažte. >S nádechem položte prsty na ramena. >Cvik proveďte 5x. Připažením se zvolna vraťte do výchozí polohy.

Účinky:
Cvičení posiluje svalstvo zad a paží a zlepšuje hybnost loketních kloubů.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na pohyblivost loketních kloubů