Základní pozice:
stoj

Koncentrace:
na oblast ramen

Dýchání:
normální dech

Počet opakování:
5x v každém směru

Provedení:
Postavte se do mírného stoje rozkročného. >Pozornost je upřena do oblasti ramen. >Pomalu a soustředěně provádějte oběma rameny velké krouživé pohyby, paže zůstávají během cvičení volně podél těla. >Kružte 5x vpřed a 5x vzad. >Zvolna se vraťte do výchozí polohy.

Účinky:
Cvičení uvolňuje a posiluje pletenec ramenní, svalstvo hrudníku a šíji.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na uvolnění a zlepšení pohyblivosti ramen