Základní pozice:
leh na zádech

Koncentrace:
na břišní dech

Dýchání:
prohloubené a uvolněné

Počet opakování:
10x nadechnout a vydechnout

Provedení:
Lehněte si na záda, uvolněte se a položte si jednu ruku na břicho. Vnímejte, jak se ruka na břiše s nádechem zvedá a s výdechem zase klesá. >Pozorujte, jak se s rostoucím uvolněním dechové pohyby pozvolna zpomalují a zvláště výdech se prodlužuje. >Položte paži opět podél těla a sledujte normální dech.

Účinky:
Vědomé břišní dýchání vede k tělesnému a duševnímu uvolnění. Dochází při něm ke zlepšení krevního oběhu v celém těle a k povzbuzení látkové výměny.