Základní pozice:
leh na zádech

Koncentrace:
na oblast šíje

Dýchání:
normální dech

Počet opakování:
5x na každou stranu

Provedení:
Položte se na záda, nohy mírně od sebe, uvolněte se. >Upažte a pomalu otáčejte hlavou doprava a doleva. >Proveďte na každou stranu 5x. Pak vraťte paže zpět podél těla.

Účinky:
Cvičení uvolňuje oblast šíje a ramen.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na uvolnění šíjových a krčních svalů