Základní pozice:
stoj

Koncentrace:
na stehenní svaly

Dýchání:
v souladu s pohybem

Počet opakování:
5x na každou stranu

Provedení:
Postavte se do mírného stoje rozkročného a vytočte špičky nohou mírně do stran. Dejte ruce v bok. Obě chodidla zůstávají během cvičení celou plochou na podložce. >S výdechem přejděte zvolna do podřepu únožného pravou. Přeneste váhu co nejvíce na levou nohu tak, aby pravá noha nebyla vůbec zatížena. Pravá noha zůstává natažená, levá je pokrčená. Vědomě prociťujte napětí ve stehenních svalech. >S nádechem se vraťte do středové polohy. Zopakujte cvik 5x na jednu stranu a 5x na druhou stranu. >Zvolna připažte a vraťte se do výchozí polohy.

Účinky:
Cvičení posiluje svaly nohou a rozvíjí cit pro rovnováhu ve stoji na jedné noze, zlepšuje schopnost koncentrace a smysl pro rovnováhu.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na zlepšení stability nohou