Základní pozice:
leh na zádech

Koncentrace:
na protažení těla

Dýchání:
v souladu s pohybem

Počet opakování:
3x na každou stranu

Provedení:
Položte se na záda, uvolněte se, paže leží podél těla. > S nádechem vzpažte pravou a protáhněte pravou ruku s pravou patou v opačném směru. Současně tlačte pánev dolů. >S výdechem položte pravou paži podél těla. >S nádechem vzpažte levou a protáhněte levou stranu trupu protažením levé ruky a levé paty v opačném směru. >S výdechem vraťte levou paži zpět. Cvik proveďte 3x.

Účinky:
Protažením se celé tělo zbavuje napětí, které vzniklo během dne nebo ve spánku při dlouhodobém setrvání v neměnné poloze. Dech se prohlubuje a harmonizuje. Cvičení osvěžuje celé tělo.