Základní pozice:
leh na zádech

Koncentrace:
na protáčení páteře

Dýchání:
v souladu s pohybem

Počet opakování:
3x na každou stranu

Provedení:
Lehněte si na záda, nohy jsou u sebe. Upažte, dlaně směřují vzhůru. Pokrčte nohy v kolenou a opřete se chodidly o podložku. Zhluboka se nadechněte. >S výdechem pomalu sklápějte obě nohy vpravo až k podložce a současně otáčejte hlavu vlevo. V krajní poloze spočívá levá noha na pravé. >S nádechem vraťte nohy a hlavu zpět do výchozí polohy. >S výdechem pomalu sklápějte nohy vlevo a současně otáčejte hlavu vpravo. S nádechem se vraťte zpět. >Během zkrutu zůstávají paže a ramena ležet na podložce a nemění svou polohu, hlava a nohy se přetáčejí pomalu, plynule a současně v opačném směru. >Pak se vraťte do výchozí polohy.

Účinky:
Cvičení uvolňuje šíji i celá záda, zvyšuje pohyblivost páteře, prohlubuje a harmonizuje dech.

Pozor:
Při akutním poškození meziobratlových destiček se cvičení nesmí provádět.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na uvolnění zad