Základní pozice:
stoj

Koncentrace:
na oblast pletence ramenního

Dýchání:
v souladu s pohybem

Počet opakování:
5x na každou stranu

Provedení:
Postavte se zpříma a uvolněně do mírného stoje rozkročného a zaměřte svou pozornost do oblasti ramen. >S nádechem zdvihněte pravé rameno, s výdechem ho nechte klesnout. >S nádechem zdvihněte levé rameno, s výdechem ho nechte klesnout. >Dýchejte normálně a vraťte se do výchozí polohy.

Účinky:
Cvičení je vhodné při ranní ztuhlosti, uvolňuje svaly v oblasti šíje a pletence ramenního.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na uvolnění a zlepšení pohyblivosti ramen