Základní pozice:
stoj

Koncentrace:
na protažení v úklonu

Dýchání:
v souladu s pohybem

Počet opakování:
3x na každou stranu

Provedení:
Postavte se do mírného stoje rozkročného, dejte ruce v týl, propleťte prsty za hlavou a tlačte lokty mírně vzad. Trup i hlava jsou v jedné přímce. Váha těla zůstává během cvičení rovnoměrně rozložena na obou chodidlech. Trup se uklání pouze do stran, ne dopředu. >S výdechem proveďte úklon vlevo. >S nádechem se vraťte do středové polohy. >S výdechem proveďte úklon vpravo. >S nádechem se vraťte do středové polohy.

Účinky:
Cvičení působí proti skolióze a kulatým zádům. Posiluje a protahuje svaly po stranách břicha a zad a vede dech ve větší míře do bočních částí hrudníku.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení proti špatnému držení těla a proti skolióze