Základní pozice:
stoj

Koncentrace:
na protáčení páteře

Dýchání:
v souladu s pohybem

Počet opakování:
3x na každou stranu

Provedení:
Postavte se do mírného stoje rozkročného a dejte ruce v týl, propleťte prsty za hlavou a tlačte lokty mírně vzad. Během celého cvičení zůstávají chodidla na podložce, trup je s hlavou v jedné přímce a kolena zůstávají propnutá. >Zhluboka se nadechněte. >S výdechem otočte trup vlevo. >S nádechem se vraťte zpět do středové polohy. >S výdechem otočte trup vpravo. >S nádechem se vraťte zpět do středové polohy. Cvičení proveďte 3x a pak se vraťte do výchozí polohy.

Účinky:
Cvičení uvolňuje zejména hluboké zádové svaly a podporuje pohyblivost páteře. Povzbuzuje trávení a prohlubuje dech.