Základní pozice:
leh na zádech

Koncentrace:
na protažení kyčelních kloubů a svalů zad

Dýchání:
v souladu s pohybem

Počet opakování:
3x každou nohou

Provedení:
Položte se uvolněně na záda a zhluboka se nadechněte. >S výdechem skrčte přednožmo pravou, obejměte koleno oběma rukama a přitáhněte ho co nejblíže k trupu. >Levá noha zůstává ležet uvolněně na podložce. >S nádechem položte paže podél těla, natáhněte pravou nohu a vraťte ji na podložku. Cvičení proveďte také druhou nohou.

Účinky:
Cvičení protahuje dolní oblast zad a svalstvo kyčelního kloubu. Pomáhá při zácpě, nadýmání a jiných trávicích potížích, odstraňuje únavu.