Základní pozice:
leh na zádech

Koncentrace:
na protáčení páteře

Dýchání:
v souladu s pohybem

Počet opakování:
3x na každou stranu

Provedení:
Lehněte si na záda, uvolněte se a upažte. >S nádechem dejte levou patu mezi palec a ostatní prsty pravé nohy. Obě nohy jsou natažené. >S výdechem přetáčejte obě chodidla vpravo, až se hrany chodidel dotknou podložky. Zároveň otáčejte hlavou vlevo. Paže a ramena zůstávají ležet na zemi. >S nádechem se vraťte do středové polohy. >Tento pohyb opakujte 3x. >Změňte postavení chodidel a opakujte 3x na druhou stranu. >Potom se vraťte do výchozí polohy. Dbejte na pomalé a plynulé provedení v souladu s dechem a na souběžné otáčení hlavy a nohou v protilehlém směru.

Účinky:
Cvičení aktivuje a uvolňuje všechny svaly v oblasti páteře, prokrvují a uvolňují se především hluboké vrstvy zádových svalů. Cvičení pomáhá harmonizovat a prohlubovat dech.

Pozor:
Při akutních bolestech zad se cvičení nemá provádět.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na uvolnění zad