Základní pozice:
leh na zádech

Koncentrace:
na dech

Dýchání:
normální dech

Počet opakování:
10x

Provedení:
Lehněte si na záda. Chodidla jsou uvolněná, špičky směřují do stran, paže leží volně podél těla, dlaněmi vzhůru. Oči jsou zavřené a víčka uvolněná. Nyní si položte jednu dlaň na břicho a druhou na hrudník. >Vnímejte, jak se s nádechem lehce zvedá nejprve břicho a potom hrudník. >S výdechem prociťujte, jak klesá nejdříve hrudník a potom břicho. >Klidně a uvolněně 10x nadechněte a vydechněte. Pozorujte, jak se dech s rostoucím uvolněním pozvolna zpomaluje a zvláště výdech se prodlužuje. >Položte opět ruce podél těla. Zůstaňte ještě 1–2 minuty volně ležet a vnímejte svůj normální dech.

Účinky:
Cvičení prohlubuje dech a vede k tělesnému a duševnímu uvolnění, zklidňuje a osvěžuje celé tělo.