Základní pozice:
leh na zádech

Koncentrace:
na celé tělo

Dýchání:
normální dech

Počet opakování:
3x na každou stranu

Provedení:
Lehněte si na záda a uvolněte se. >S nádechem vzpažte, až se paže dotýkají podložky za hlavou, a protáhněte celé tělo. >S normálním dechem přetáčejte protažené tělo vlevo a vpravo. >Pak se vraťte do výchozí polohy.

Účinky:
Cvičení aktivuje a osvěžuje celé tělo.