Základní pozice:
sed

Koncentrace:
na paže, zápěstí a prsty

Dýchání:
normální dech

Počet opakování:
každá varianta 5–10x

Provedení:
Posaďte se, záda jsou vzpřímená a uvolněná, dlaně leží na stehnech. Předpažte, dlaně jsou vytočeny dolů, paže zůstávají během celého cvičení napnuté.

Varianta A - roztahování prstů:
>Dýchejte normálně a sevřete prsty v pěst s palcem uvnitř, a pak je široce roztáhněte. Proveďte 10x.

Varianta B - kroužení zápěstím:
>Sevřete prsty v pěst, palce jsou uvnitř. Dýchejte normálně a kružte zápěstími. Proveďte vždy 5 krouživých pohybů v každém směru.

Varianta C - klopení rukou v zápěstí:
>Dýchejte normálně a střídavě klopte a zvedejte ruce v zápěstí 5–10x.

Varianta D - vytáčení rukou:
>Dlaně jsou vztyčeny, prsty u sebe. Dýchejte normálně a vytáčejte ruce 5–10x vně a dovnitř. Po dokončení cvičení se vraťte do výchozí polohy.

Účinky:
Cvičení zvyšuje pohyblivost a prokrvení prstů, rukou i celých paží, posiluje zápěstí, svalstvo paží, ramen a zad. Varianty C a D působí preventivně proti zkrácení ohýbačů prstů.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na prokrvení rukou a pohyblivost kloubů prstů