Základní pozice:
sed

Koncentrace:
na oblast šíje

Dýchání:
v souladu s pohybem

Počet opakování:
každá varianta 5x

Provedení:
Posaďte se, dlaně spočívají na stehnech. Přejděte do vzporu sedmo tak, že se opřete rukama za tělem, špičky prstů směřují vzad. Paže zůstávají během cvičení propnuté, ramena jsou uvolněná.

Varianta A - úklony stranou:
>S výdechem nechte hlavu zvolna klesnout k levému rameni. >S nádechem hlavu pomalu zvedněte. >S výdechem nechte hlavu zvolna klesnout k pravému rameni. >S nádechem hlavu pomalu zvedněte.

Varianta B - předklony a záklony:
>S výdechem nechte hlavu obratel po obratli zvolna klesnout vpřed, až se brada dotkne hrudní kosti. >S nádechem hlavu zvedněte a pomalu přecházejte do záklonu. Pohled směřuje vzhůru.

Varianta C (bez obr.) - kroužení hlavou:
>S výdechem předkloňte hlavu a začněte pomalu kroužit směrem k levému rameni. >S nádechem opisujte zadní půlkruh, s výdechem přední půlkruh. >Proveďte 5x v obou směrech.

Účinky:
Cvičení uvolňuje oblast šíje, krku a ramen.

Pozor:
Je-li pohyb hlavou v záklonu bolestivý, provádějte jen přední půloblouk. Jestliže se objeví závratě nebo potíže s krční páteří, variantu C neprovádějte.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na uvolnění šíjových a krčních svalů