Základní pozice:
leh na zádech

Koncentrace:
na soulad pohybu a dechu

Dýchání:
v souladu s pohybem

Počet opakování:
3x

Provedení:
Zůstaňte ležet na zádech, uvolněte se a zavřete oči. Zaměřte svou pozornost na dech. Otočte dlaně dolů k podložce. >S nádechem předpažením vzpažte, až se paže dotknou podložky. >S výdechem vraťte paže podél těla.

Účinky:
Cvičení uvolňuje tělo i mysl a prohlubuje dýchání. Rozvíjí vědomé vnímání těla a dechu a zřetelně nám ukazuje, jak se dech a tělo vzájemně ovlivňují.