Základní pozice:
leh na zádech

Koncentrace:
na pohyby nohou

Dýchání:
normální dech

Počet opakování:
každá varianta v každém směru 5–10x

Provedení:
Položte se na záda.

Varianta A - jednou nohou:
>Dýchejte normálně, přednožte pravou a provádějte nohou pohyby jako při jízdě na kole. 10x vpřed, 10x vzad. Chodidlem pomalu opisujte co největší kruhy. Cvičení opakujte i druhou nohou. Vraťte se do výchozí polohy.

Varianta B - střídavě oběma nohama:
>Dýchejte normálně, přednožte a střídavě pravou a levou provádějte pohyby jako při jízdě na kole. 10x vpřed, 10x vzad. Vraťte se do výchozí polohy.

Varianta C - oběma nohama současně(bez obr.):
>Dýchejte normálně, přednožte a tentýž cvik provádějte snožmo. 5x vpřed, 5x vzad. Vraťte se do výchozí polohy a uvolněte celé tělo.

Účinky:
Všechny varianty posilují svaly břicha a nohou, zvyšují pohyblivost kyčlí, kolen a kotníků. Povzbuzují krevní oběh zvláště v dolních končetinách, a působí proti křečovým žilám a trombóze. Uvolňují a prokrvují kyčelní a kolenní klouby a kotníky. Cvičení je dobrou přípravou pro meditační pozici.

Pozor:
Při potížích v oblasti bederní páteře si vložte ruce pod pánev.

Po tomto cvičení se uvolněte v ánanda ásaně.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na posílení svalstva nohou
Ásany a cvičení na zlepšení pohyblivosti a prokrvení kolenních kloubů
Ásany a cvičení na povzbuzení zpětného toku krve v žilách