Základní pozice:
leh na zádech

Koncentrace:
na přetáčení páteře

Dýchání:
v souladu s pohybem

Počet opakování:
každá varianta na každou stranu 3x

Provedení:
Položte se na záda a uvolněte se.

Varianta A:
>S nádechem vzpažte pravou těsně vedle hlavy a skrčte přednožmo pravou. >S výdechem přitahujte levou rukou pravé koleno co nejblíže směrem k levému rameni. Současně přitom otáčejte hlavou vpravo. >S nádechem se vraťte do středové polohy. Cvičení proveďte 3x a pak se vraťte do výchozí polohy. Zopakujte cvičení i na druhou stranu.

Účinky:
Cvičení protahuje a uvolňuje oblast kyčlí a bederní páteře. Pomáhá proti bolestem zad a proti bolestem v ilio-sakrálním kloubu.

Varianta B (bez obr.):
>Upažte. >S nádechem skrčte přednožmo pravou a postavte chodidlo k vnější straně levého stehna. Levou rukou uchopte pravé koleno. Pokud na něj nedosáhnete, nohu mírně zvedněte. >S výdechem sklápějte pravé koleno vlevo na podložku a současně otáčejte hlavou doprava. >S nádechem se vraťte do středové polohy. Pohyb proveďte 3x a pak zaujměte výchozí polohu. Změňte polohu nohou a cvičení proveďte i na druhou stranu.

Účinky:
Cvičení příznivě působí při potížích v zádech a při bolestech v ilio-sakrálním kloubu, uvolňuje svaly podél páteře a zlepšuje pohyblivost kyčlí.

Pozor:
Při akutních bolestech zad se cvičení nemá provádět.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na uvolnění svalů bederní páteře a zamezení ischiatickým potížím
Ásany a cvičení na uvolnění ilio–sakrálního kloubu (spojení kosti křížové, kyčelní a pánevní)