Základní pozice:
sed

Koncentrace:
na chodidla

Dýchání:
normální dech

Počet opakování:
5x v každé variantě

Provedení:
Zaujměte vzpor sedmo tak, že se opřete rukama za tělem, prsty směřují vzad.

Varianta A - napínání a ohýbání prstů u nohou (bez obr.):
>Napřimte chodidla tak, aby prsty směřovaly vzhůru. >Dýchejte normálně a prsty střídavě svírejte a roztahujte.

Varianta B - klopení a přitahování chodidel:
>Dýchejte normálně a střídavě chodidla sklápějte k podložce a přitahujte k bércům. Pohyb provádějte pomalu, vědomě a v co největším rozsahu v obou směrech.

Varianta C - kroužení chodidly:
>Dýchejte normálně a opisujte kruhy oběma chodidly – 5x ve směru hodinových ručiček a 5x v opačném směru.

Varianta D - protáčení kotníků (bez obr.):
>Skrčte levou nohu a levé lýtko položte na pravé stehno. Levou rukou držte levou nohu nad kotníkem a pravou rukou uchopte prsty levé nohy. >Dýchejte normálně a otáčejte nohou v kotníku 5x v obou směrech. Vyměňte nohy a opakujte cvičení.

Účinky:

  1. Cvičení zvyšuje pohyblivost prstů u nohou a povzbuzuje prokrvení chodidel, protahuje svalstvo chodidel, které bývá často zkrácené, působí proti vzniku plochých nohou a proti městnání žilní krve v nohách.

  2. Zvyšuje prokrvení prstů, chodidel i celých dolních končetin, protahuje svalstvo lýtek i chodidel, působí proti křečovým žilám, únavě a otokům nohou.

  3. Posiluje svalstvo chodidel a zlepšuje pohyblivost kotníků, podporuje prokrvení a působí proti křečovým žilám a otokům nohou.

  4. Podporuje prokrvení a uvolnění v oblasti kotníků a udržuje jejich pohyblivost, posiluje drobné klouby nožní klenby, působí proti únavě nohou.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na zlepšení pohyblivosti a prokrvení chodidel a posílení nožní klenby
Ásany a cvičení na povzbuzení zpětného toku krve v žilách