Základní pozice:
vadžra ásana

Koncentrace:
na celé tělo

Dýchání:
normální dech

Počet opakování:
2-4 kola

Provedení:
Posaďte se do vadžra ásany. Trup i hlava jsou vzpřímené, ruce spočívají na stehnech.

 1. Vzpažte a spojte dlaně. Pohled směřuje vzhůru k dlaním.

 2. Vytočte dlaně vpřed, předkloňte se s rovnými zády, až se čelo a paže dotknou podložky. Pohyb vychází z kyčlí.

 3. Opřete se o dlaně a suňte trup dopředu, až se ramena dostanou mezi dlaně. Opíráte se o špičky prstů u nohou, kolena, dlaně a bradu. Horní část hrudi se dotýká podložky, pánev zůstává mírně zvednutá nad podložkou.

 4. Spusťte pánev dolů a za pomoci paží co nejvíce zvedněte hlavu a trup. Pánev leží na podložce, pohled směřuje vzhůru. Dbejte na to, aby páteř byla rovnoměrně prohnutá.

 5. Zvedněte pánev, nohy zůstávají natažené. Trup i paže jsou v jedné přímce. Chodidla se opírají celou plochou o podložku, hlava visí volně mezi napnutými pažemi.

 6. Vykročte pravou, postavte pravé chodidlo mezi dlaně a levé koleno opřete o podložku. Dlaně nebo prsty se dotýkají podložky. Zvedněte hlavu, pohled směřuje vpřed, pánev tlačte k podložce.

 7. Vzpažte a spojte dlaně. Pohled je upřen k dlaním. Pánev je protlačena mírně dopředu.

 8. Proveďte pozici číslo 6.

 9. Postavte levé chodidlo vedle pravého a propněte kolena, trup a hlava jsou volně vyvěšeny.

 10. Se vzpažením přejděte do stoje, pohyb vychází z kyčlí, a spojte dlaně. Pohled směřuje k dlaním. Dbejte na to, abyste vyrovnali bederní oblast.

 • Dále postupujte v opačném sledu.

 1. Předkloňte se a vyvěste trup jako v pozici číslo 9.

 2. Zanožte pravou a opřete pravé koleno o podložku jako v pozici číslo 8.

 3. Vzpažte jako v pozici číslo 7.

 4. Vraťte paže zpátky a opřete se dlaněmi o podložku vedle chodidla jako v pozici číslo 6.

 5. Přisuňte levé chodidlo k pravému a zvedněte pánev jako v pozici číslo 5.

 6. Spusťte pánev na podložku a pomocí paží napřimte trup jako v pozici číslo 4.

 7. Opřete bradu a hrudník o podložku a mírně zvedněte pánev jako v pozici číslo 3.

 8. Suňte trup směrem vzad a přejděte do pozice číslo 2.

 9. Zvedněte trup a vzpažte jako v pozici číslo 1.

 10. Položte dlaně na stehna, přejděte do výchozí polohy.

Účinky:
Podrobný popis účinků celé sestavy Khatu pranám i jednotlivých pozic najdete v 7. díle.

Pozor:
Při vysokém krevním tlaku nebo závratích se sestava nemá provádět.