Základní pozice:
stoj

Koncentrace:
na pohyby paží

Dýchání:
normální dech

Počet opakování:
10 x v každém směru

Provedení:
Postavte se do mírného stoje rozkročného (stoj spojný je méně vhodný) a uvolněte se. >Dýchejte normálně a provádějte nataženými pažemi pohyby jako při kraulu. Zatímco se jedna paže pohybuje vpřed a dolů, druhá jde vzad a vzhůru. Trup přitom zůstává pokud možno nehybný. Tyto pohyby opakujte 10x a pak proveďte 10 kraulových pohybů i v opačném směru.

Účinky:
Cvičení zlepšuje pohyblivost ramenních kloubů, žeber a hrudní páteře. Posiluje svaly paží a pletence ramenního, prohlubuje dýchání, rozpouští napětí v oblasti ramen a napomáhá správnému držení těla.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na uvolnění a zlepšení pohyblivosti ramen