Základní pozice:
leh na zádech

Koncentrace:
na oblast zad

Dýchání:
u varianty A v souladu s pohybem, u varianty B normální dech

Počet opakování:
varianta A 3x, varianta B 10x v každém směru

Provedení:
Položte se na záda.

Varianta A - s oběma nohama (bez obr.):
>Pomalu se zhluboka nadechněte, skrčte nohy a obejměte rukama kolena. >S výdechem přitáhněte kolena k tělu a předkloňte hlavu, až se nosem nebo čelem dotknete kolen. >S nádechem vraťte hlavu na podložku. >S výdechem nohy napněte do přednožení a vraťte se do výchozí polohy. Tento pohyb proveďte 3x. U třetího provedení zůstaňte v poloze s hlavou u kolen a cvičte variantu B.

Varianta B - přetáčení a kolébání:
>Dýchejte normálně a přetáčejte tělo 10x vlevo a vpravo a pak se kolébejte 10x vpřed a vzad. >S výdechem se vraťte do výchozí polohy.

Účinky:
Cvičení masíruje celou oblast zad, zlepšuje pohyblivost páteře a povzbuzuje činnost ledvin.